jobdaily-logo
Company Description
สีฟ้า เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2479 บนถนนราชวงศ์ ปากตรอกสำเพ็ง จนถึงวันนี้.. กว่า 85 ปี.. สีฟ้าทุกสาขายังคงสืบทอดตำนานความอร่อยของอาหารสีฟ้าราชวงศ์ เพื่อให้คุณและครอบครัวได้ลิ้มรสสรรพาหาร รสเลิศ พร้อมบริการอันอบอุ่น ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของสีฟ้าตลอดมา อิ่มอร่อยทุกมื้อได้ที่สีฟ้าใกล้บ้านคุณ อร่อยทุกเวลา อย่าลืม สีฟ้า เวลาหิว
Company profile
size
-
Established year
-
Location
47/26 ชั้น 5 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Industry
Food
Website
-
Contact
HR Name
แผนกสรรหาและคัดเลือก
HR Name
คุณธนิดา รวิพันธ์ชัยกร
HR Name
คุณธนิดา รวิพันธ์ชัยกร
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you will agree to the use of cookies.
For more information.